1 gångs besökarpass

Ja, jag vill bekanta mig med LadyLines tjänster gratis 1 gång!

Med besökarpasset får du gratis bekanta dig med alla våra tjänster. Du får besökarpasset via returmeddelande till din e-postadress. Ifall du inte har fått besökarpasset bör du kontrollera om meddelandet har hamnat i skräppostmappen.

Välkommen till LadyLine!

Åldersgräns 15 år. Endast för kunder som bekantar sig första gången med LadyLine. Besökarpasset kan endast användas på det LadyLine-centret som ligger i närheten (max. 30 km) av beställarens lägenhet eller arbetsplats. Besöket bör ske medan kundtjänsten är bemannad. Förmånen måste lösas in i kundtjänsten inom 14 dagar efter att du mottagit ditt besökarpass. Se ditt närmaste centers kundbetjäningstider här.